Skip to content

Kinderen, pubers en jong volwassenen

Met gedrags- of leerproblemen

Ouders

Met kinderen, pubers met gedrags- of leerproblemen

Onderwijzend personeel

Basis-, voortgezet-, speciaal- en praktijkonderwijs

Financiering

ZiN, PGB, WMO, Eigen bijdrage, Particuliere zorg

Zorgpunt Rikkerink

Zorgpunt Rikkerink biedt ondersteuning aan kinderen en jongeren met leer- en gedragsproblemen en hun omgeving.
De wisselwerking tussen school- en thuissituatie staat centraal.

In onze maatschappij heb je een veelheid aan vaardigheden en kennis nodig om je te kunnen handhaven.
In het onderwijs ligt de nadruk grotendeels op het ontwikkelen van de intellectuele capaciteiten.

Vaak zijn er echter sociaal-emotionele en gedragsmatige problemen waardoor optimaal functioneren in de maatschappij belemmerd wordt.
Ouders en docenten hebben soms onvoldoende kennis van deze problemen.

Het gebied waar Zorgpunt Rikkerink zich op richt is het ontwikkelen van positief gedrag en sociale vaardigheden, het leren omgaan met beperkingen, het vergroten van kennis op dit gebied, het geven van praktische pedagogische handelingsadviezen en voorkomen van en reïntegreren bij schoolverzuim.

Om het doel te realiseren en alle mogelijkheden te inventariseren, komen wij zowel in de thuissituatie als op school om met de betrokkenen te spreken. Vervolgens wordt de specifieke hulpvraag in kaart gebracht en een individueel ontwikkelplan opgesteld. Dit alles in goed overleg.

Zorgpunt Rikkerink zet mensen graag op het juiste spoor.
Belangrijk is dat ze succeservaringen opdoen, zich gezien en gehoord voelen, er duidelijkheid komt, ze sterker, zelfstandiger en volwassener kunnen worden.

Meer informatie? Of wilt u een afspraak maken? Dat kan via ons contactformulier

Testimonials

Laatste nieuws