Skip to content

Scholen

Door alle ontwikkelingen rondom passend onderwijs neemt de diversiteit in een klas toe.
Het onderwijs is aan het veranderen. Soms verlopen deze veranderingen niet zonder problemen.

Zorgpunt Rikkerink komt op scholen om adviezen te geven aan docenten en leerlingen.
Ook biedt Zorgpunt Rikkerink co-teaching aan ( beginnende) leerkrachten, verzorgt workshops op het gebied van gedragsproblematiek, differentiëren, geven van handelingsadviezen, positieve groepsvorming, maken van groepsplannen, klassenmanagement e.d.

Ook hier draait veel om communicatie en het afstemmen van verwachtingen.

Hoe krijgen we alle neuzen dezelfde kant op?

Duidelijke afspraken maken, het trekken van 1 lijn en consequent zijn, zijn essentieel.