Skip to content

Zorgpunt

Mieke 350pix

Mijn naam is Mieke Rikkerink
Ik heb meer dan 35 jaar onderwijservaring als ambulant begeleider, gedragsspecialist en leerkracht in het basisonderwijs (inclusief kleuters), het voortgezet, het speciaal en het praktijkonderwijs, en weet wat er zich op het gebied van onderwijs afspeelt.

Iedere zorgvraag is anders. Ik bied hulp aan kinderen die thuis, op school of in de vrije tijd in de problemen zijn geraakt. Rekening houden met mogelijkheden en niet met de beperking.
Door deze ruime kennis en ervaring is Zorgpunt Rikkerink een gedegen dienst- en adviesverlening voor kinderen, jongeren, ouders en docenten.

Doelstellingen

 • zo gelukkig en zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij;
 • verminderen van spanning in de thuissituatie;
 • creëren van een optimale leeromgeving binnen het gezin;
 • inzicht krijgen in de gedragsproblematiek en weten hoe daar mee om te gaan;
 • basisniveau hebben van sociale -, praktische – en leervaardigheden;
 • realiseren van optimale leer- en lesomgeving op school en in de klas;
 • met plezier lesgeven van de vereiste lesstof binnen de daarvoor geldende tijd.

Bent u benieuwd waarin Zorgpunt Rikkerink u kan ondersteunen?

Kijk dan gerust eens rond op onze website of neem contact op met Zorgpunt Rikkerink via het contactformulier

Dienst- en adviesverlening

 • intake: inventariseren hulpvraag
 • observaties van leerlingen en docenten
 • het opstellen van handelings – en begeleidingsplannen
 • handelingsadviezen geven
 • advisering m.b.t. aanpassingen onderwijs 
 • advisering m.b.t. vervolgonderwijs
 • ouderbegeleiding
 • begeleiding van kinderen en jongeren met gedragsproblematiek zoals AD(H)D, autisme, ODD, selectief mutisme e.d.
 • coaching van (beginnende) docenten.
 • verzorgen van sociale vaardigheidstrainingen
 • faalangsttraining
 • vriendentraining
 • examentraining
 • training PO / VO
 • leren plannen
 • co-teaching
 • voorlichting / deskundigheidsbevordering
 • psycho educatie
 • overleg met derden / externen