Skip to content

Clienten

Zorgpunt Rikkerink biedt hulp aan kinderen, pubers en jong volwassenen met leer- en gedragsproblemen die thuis, op school of in de vrije tijd in de problemen zijn geraakt.

Vanwege de raakvlakken met de school- en thuissituatie beperkt de begeleiding zich niet alleen tot de cliënten, maar strekt zich zo nodig uit tot ouders en docenten.

Omdat elke zorgvraag anders is, wordt maatwerk gevraagd om een optimaal resultaat te verkrijgen.

Zorgpunt Rikkerink stemt haar handelen af op de vaardigheden die nodig zijn en de wensen van de cliënten. Deze vaardigheden betreffen zowel het leerdomein als het sociale- en emotionele gebied.

Er wordt vooral rekening houden met mogelijkheden en niet met de beperkingen.
Daarnaast draait veel om de communicatie en het afstemmen van verwachtingen.

Duidelijke afspraken over ”wie, wat, waar, wanneer en hoe” zijn essentieel om resultaat te boeken.