Skip to content

Team

Mieke 350pix

Mieke Rikkerink: met meer dan 35 jaar onderwijservaring als ambulant begeleider, gedragsspecialist en leerkracht in het basisonderwijs (inclusief kleuters), het voortgezet, het speciaal en het praktijkonderwijs, weet ze wat er zich op het gebied van onderwijs afspeelt. Daarnaast heeft zij een master in special educational needs en is ze moeder van twee volwassen kinderen.

Marlies Stoteler

Marlies Stoteler: heeft 15 jaar ervaring in het speciaal basisonderwijs en heeft als ambulant begeleider bij stichting de Lichtenvoorde gewerkt. Ze heeft een master in special educational needs met als specialisatie gedragsproblemen en is ze bekend met coaching. Ook is Marlies moeder van 2 kinderen.

Thijs van Balveren

Tijs van Balveren: Mijn naam is Tijs van Balveren, getrouwd en vader van 3 kinderen. Inmiddels meer dan 15 jaar werkzaam in het onderwijs. Aanvankelijk begonnen als docent Nederlands, later ook schoolopleider en de laatste jaren met name druk met de zorg binnen het onderwijs. Door mijn ervaring in de zorgklas van een middelbare school heb ik veel affiniteit met kinderen die speciaal gedrag laten zien.

Het uitgaan van krachten van iemand binnen diens mogelijkheden zie ik als speerpunt. De driehoek kind / ouders /school staat voor mij centraal. Ook bemiddel ik graag tussen kind en ouders of kind en docent. Daarom kom ik ook graag bij de mensen thuis om te ondersteunen met opvoedingsvraagstukken. .

Ria Assinck

Ria Assinck: Ik ben Ria Assinck-Joling. Getrouwd en moeder van 2 kinderen. Ik heb bijna 40 jaar in het onderwijs gewerkt. De laatste 15 jaar werkte ik op het Marianum en had ik een eigen kantoor van waaruit ik de toetsen/examens in de bovenbouw Havo/Vwo regelde, maar ook een luisterend oor kon bieden aan leerlingen die even hun verhaal kwijt moesten. Thuisproblematiek, leerlingen met ASS of gedragsproblemen, noem het maar op.

In augustus 2020 ben ik met pensioen gegaan. Dat was echt even wennen. Ik heb het altijd geweldig leuk werk gevonden en miste dat heel erg het eerste jaar. Met diverse oud-(zorg)leerlingen heb ik nog regelmatig contact, en het doet mij dan plezier dat het goed met ze gaat.
In april 2022 werd ik gebeld door Zorgpunt Rikkerink, of ik nog tijd en zin had, om weer “een luisterend oor en hulp te zijn”. Die uitdaging heb ik meteen aangepakt.

Rebekka

Rebekka te Mebel: Mijn naam is Rebekka te Mebel. Ik ben getrouwd en trotse moeder van onze 4 kinderen. Mijn loopbaan begon als verpleegkundige en ook heb ik nog 5 jaar gewerkt als thuisbegeleider. Door mijn werk raakte ik steeds meer geïnteresseerd in “waarom doen we, wat we doen” Vervolgens begonnen aan de opleiding tot psychosociaal therapeut en daarna nog een specialisatie jaar voor kindertherapie. Ook heb ik een opleiding gevolgd tot kernvisiecoach.

De afgelopen 3 jaar ben ik werkzaam geweest als Jeugdconsulent, in deze functie heb ik gewerkt als schoolmaatschappelijk werkster/ jeugdhulpverlener op school en ook praktijkondersteuner jeugd bij een huisarts. Ik heb veel kinderen en jongeren mogen begeleiden die om verschillende redenen vastliepen thuis of op school. Veel van deze kinderen kwamen niet mee in het reguliere onderwijs en voelden zich onbegrepen.

Mijn passie is kinderen en hun ouders helpen daar waar ze vastlopen en samen te onderzoeken waardoor dit komt. Wat ik hierin het belangrijkste vind, is dat ouders en hun kind gezien en gehoord worden. Ik hoop dat ik met mijn rugzakje vol kennis en ervaring anderen mag helpen.

Cindy Starte

Cindy Starte: Mijn naam is Cindy Starte. Ik heb 20 jaar lang voor de klas gestaan, eerst op twee reguliere scholen, later in het SBO. Bij het Seminarium voor Orthopedagogiek heb ik de opleiding Speciaal Onderwijs afgerond. Ik werd later steeds nieuwsgieriger naar alles rondom communicatie en het onderbewustzijn. Waarom deed ik de dingen zoals ik ze deed? Vanuit deze vraag ben ik de opleiding NLP gaan volgen met daarin verweven; de matrixmethode, het leeg maken van hoofden en de poppetjesmethodiek. Nadat ik mij NLP-coach mocht noemen ben ik in het onderwijs gebleven, omdat ik ook daar nog genoeg uitdaging zag. Zeker gezien het groeiend aantal zorgleerlingen, met zorgen op diverse vlakken. Vooral bij deze leerlingen lag en ligt mijn hart. De overstap naar zorgpunt Rikkerink was de juiste stap voor mij.

Ik kan bij zorgpunt Rikkerink de cliënten laten inzien dat ze zelf alles al in huis hebben. Soms is er ergens een blokkade; een leerprobleem of speelt er iets op sociaal-emotioneel gebied, waardoor er geen groei in welke vorm dan ook mogelijk is. Samen met ouders en cliënt kijk ik waar het misgaat en welke stappen we kunnen zetten, klein of groot. Dit op een laagdrempelige manier. De rugzak weer wat leegmaken en met opgeheven hoofd vooruit kijken is het basisdoel

Mijn eigen rugzak is zeker ook gevuld, maar ik draag het niet als last met mij mee. Ik ben moeder van Jade en Floor. Jade is in 2016 op 11 jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een stofwisselingsziekte. Mijn vriend Jeroen, de vader van Jade en Floor, is twee jaar daarvoor overleden op 45 jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. Twee grote verliezen, het verdriet en gemis blijven bestaan. Maar daarnaast is er genoeg ruimte voor passie en vreugde in mijn leven. Ik doe vooral de dingen die bij mij passen. En dat gun ik mijn cliënten ook.

Doe wat bij je past!

Kim Boevink

Kim Boevink: Mijn naam is Kim Boevink. Samen met mijn man zijn wij de trotse ouders van onze dochter. De afgelopen 21 jaar ben ik leerkracht geweest op het Speciaal Basisonderwijs.Na het afronden van de Pabo heb ikmijn opleiding als gespecialiseerd groepsleerkracht voltooid en vervolgens bij het Seminarium voor Orthopedagogiek mijn master in special educational needs behaald met als specialisatie gedragsproblemen.

Zes jaar geleden heb ik mijn opleiding tot kindercoach afgerond. Binnen het SBO heb ik gewerkt als groepsleerkracht en vaste invalleerkracht in de groepen één tot en met acht. Naast mijn werk als groepsleerkracht, heb ik ook de gelegenheid gekregen om binnen de school als kindercoach bezig te zijn met individuele kinderen of in kleine groepjes. Mijn hart ligt bij kinderen die extra zorg nodig hebben. Dit kan zijn op sociaal- emotioneel gebied of op leer- en gedragsgebied.

Ik vind het belangrijk om gedrag beter te begrijpen en te kijken wat er achter zit: Wat wil je ons ermee vertellen? Waar kunnen wij, of kan ik jou, bij helpen? Wat heb je nodig? Maar misschien nog wel belangrijker, waar liggen jouw eigen krachten en hoe kun je die inzetten.

Bij Zorgpunt Rikkerink mag ik samen met cliënten, ouders en leerkrachten werken aan positieve stappen vooruit. Dit kan zowel thuis zijn als op school. Samen ontdekken wat er nodig is om iemand weer lekker in zijn vel te laten zitten, want dat is iets wat ik iedereen gun!

Openingstijden

Zorgpunt Rikkerink is bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot en met 17.30 uur.
U kunt contact opnemen via het contactformulier op de website, via info@zorgpunt-rikkerink.nl of telefonisch op 06-46886396.

Intake

In eerste instantie zal een intake plaats hebben, met als doel duidelijk te krijgen wat de wensen van de cliënt zijn. Op basis hiervan zal een plan opgesteld worden, zodat dit doel ook gerealiseerd kan worden.

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, verzoeken wij U dit minimaal 24 uur van te voren te melden. Wanneer U niet verschijnt op een afspraak of wanneer U niet tijdig afmeldt, zullen de kosten in rekening gebracht worden.

Kwaliteit

Zorgpunt Rikkerink is aangesloten bij HKZ kleine organisaties. Deze instantie beoordeelt bedrijven of ze voldoen aan bepaalde eisen. 
Ook zijn alle vaste medewerkers SKJ-geregistreerd.
Zorgpunt Rikkerink vindt Uw mening belangrijk. U kunt een e-mail ontvangen met een verzoek om middels een enquête Uw mening over de praktijk en de behandeling kenbaar te maken.

Klachten

U mag er van uit gaan dat de medewerkers van Zorgpunt Rikkerink hun taken zo goed mogelijk uitoefenen.
Hebt U toch klachten over de behandeling, over de manier waarop met U of Uw gegevens wordt omgegaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van Zorgpunt Rikkerink. Meer informatie vindt U in de algemene voorwaarden van Zorgpunt Rikkerink.

Beveiligd mailen

Zorgpunt Rikkerink maakt in het kader van de AVG gebruik van beveiligd mailen via Zivver. Men kan een gratis en heel eenvoudig een account aanmaken om hier optimaal gebruik van te maken. Klik hier voor de link.

Coöperatie Boer en Zorg

Per 1 juli 2022 is er een nieuwe aanpak van zorg en ondersteuning voor cliënten (JW en WMO) van de Achterhoekse gemeenten.

De nieuwe aanpak van zorg en ondersteuning in de Achterhoek houdt in dat er een duidelijke rolverdeling komt tussen de gemeente en zorgaanbieders. Met de gemeente bespreekt u welke behoefte aan ondersteuning u heeft. En ook welke resultaten u wenst te bereiken met de inzet van hulp en/of ondersteuning. Dus: wat heeft u nodig? We bekijken ook met u of er oplossingen zijn in uw eigen omgeving, uw eigen netwerk of het voorliggend veld. Misschien bent u geholpen met een lokaal beschikbare voorziening. En als blijkt dat er specialistische zorg en/of ondersteuning nodig is, dan bekijken we samen welke zorgaanbieder het beste bij uw vraag en bij u past.

Met de zorgaanbieder bespreekt u vervolgens hoe de zorg en/of ondersteuning eruit komt te zien. Bijvoorbeeld hoe vaak en hoe lang u de hulp krijgt. Zo komt uw vraag nog meer centraal te staan en kunt u rekenen op nog meer maatwerk.

Voor de Achterhoekse gemeenten lopen de contracten  van Zorgpunt Rikkerink via Coöperatie Boer en Zorg.
U kunt ons vinden op hun website door op deze link te klikken of neem anders gewoon contact met Zorgpunt Rikkerink op.

Specialisaties

Zorgpunt Rikkerink wil bekend staan als een praktijk waarbij niet de middelen, maar de cliënt met zijn hulpvraag centraal staat. Toch zijn er soms vragen in de trant van wat doen jullie dan en daarom toch een paar dingen:

Brain blocks: een aanschouwelijk manier van psycho-educatie gericht op het vergroten van het zelfinzicht. Hierdoor ontstaat ruimte om denk- en gedragspatronen te veranderen.

Video Interactie Begeleiding (VIB) is een verzamelnaam voor verschillende methodische vormen van begeleiding waar bijvoorbeeld opvoeders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers in een professionele werkomgeving in hun handelen en communicatie worden ondersteund door video-feedback. Het doel van VIB is het verbeteren van de communicatie tussen de betrokken partijen.

Systemisch werken: we leven allemaal in systemen zoals onze families, werk, verenigingen en onze vriendenkring. Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem, welk systeem dan ook, en je verhouding met de anderen in dat systeem. Je kunt ervaren waar belemmeringen zitten en waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaald gedrag dat je belemmert in je ontwikkeling en groei. Doel is dan ook groeien en ontwikkelen als mens.

Privacyreglement Zorgpunt Rikkerink

Algemeen 

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG. Cliënten van Zorgpunt Rikkerink die via WMO en / of Jeugdwet begeleid worden, geven expliciet en vrijwillig toestemming voor het verwerken van privacygevoelige informatie middels de beschikking die door de gemeente wordt afgegeven aan Zorgpunt Rikkerink of aan coöperatie Boer en Zorg en door de cliënt / wettelijk vertegenwoordiger bij de gemeente is aangevraagd. Cliënten die zelf zorg inkopen, geven expliciet en vrijwillig toestemming voor het verwerken van privacygevoelige informatie door het ondertekenen van een door Zorgpunt Rikkerink opgesteld contract. 

Zorgpunt Rikkerink Bij Zorgpunt Rikkerink kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen begeleiden en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. 

 De plichten van de praktijk

Zorgpunt Rikkerink is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
• Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
o voor begeleiding van cliënten;
o voor doelmatig beheer en beleid;
• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
• U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via de website.
• Alle medewerkers binnen de praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. 
• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. 
• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
• De bewaartermijn is in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. 
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. 
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan uw dossier.
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Zorgpunt Rikkerink heeft de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe begeleider kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe begeleider op de hoogte is van uw geschiedenis. Uw geschiedenis staat in uw dossier. Het is gebruikelijk dat uw oude begeleider het dossier overdraagt aan uw nieuwe begeleider.  De oude begeleider doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude begeleider heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe begeleider. Uw dossier wordt dan door uw begeleider persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via email aan de nieuwe begeleider worden overgedragen. Beide begeleiders moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.